Tellimine ja müügitingimused

Galandia e-pood võimaldab mugavalt ja lihtsalt  teha ostusid ilma kodust väljumata. Palun klikkige soovitud tootel ning see lisatakse automaatselt ostukorvi.  Korraga on võimalik lisada ostukorvi mitu toodet. Kui olete soovitud tooted ostukorvi lisanud, kinnitage tellimus ning suunduge maksma.

E-poe tellimuste eest turvaliste maksevõimaluste tagamiseks teeb Müüja koostööd AS Maksekeskusega.

Tasumine pangalingi kaudu:
Valides tasumisviisiks pangalingi, klikkige pärast tellimuse kinnitamist enda jaoks sobival pangalingil (Swedbank, SEB, LHV). Teile avaneb aken ettevalmistatud maksekorraldusega. Pärast makse kinnitamist lahkuge internetipangast klikkides nupul: „Tagasi kaupmehe juurde“.

Galandia Kaubandus OÜ (registrikood 10463126, aadress Tartu tn 8A, 71020 Viljandi), edaspidi nimetatud Müüja, ja kauba tellija, edaspidi nimetatud Ostja, sõlmivad lepingu alljärgnevas:
1. Üldsätted
1.1. Müüja müüb ja Ostja ostab 925 prooviga hõbeehteid brändilt Giorgio Martello Milano, edaspidi nimetatud Kaup, vastavalt Ostja poolt esitatud tellimus(t)ele.
1.2. Ostja esitab tellimuse www.galandia.ee e-poe vahendusel vastavalt tellimisjuhendile.
2. Kaup
2.1. Kauba hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu. Müüjal on õigus igal ajal muuta Kauba hindu. Kui Müüja on internetipoes muutnud hindu pärast Ostja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Müüja tarnima Kauba tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Ostjal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.
3. Tasumine
3.1. Ostja tasub Kauba ja Kauba postitamise eest ettemakse Müüja pangakontole pangalingi kaudu, maksekaardiga või ülekandega tellimuse kinnituse alusel.
3.2. Pangaülekandega tasumisel tasub Ostja tellimuse kinnitusel näidatud pangakontole hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul arvates tellimuse vormistamisest.

4. Kauba kohaletoimetamine
4.1. Müüja võtab tellimuse täitmiseks ja kindlustab laos oleva Kauba väljastamise Ostjale hiljemalt 1- 3 (kolme) tööpäeva jooksul peale raha laekumist Müüja pangakontole. Kui Kaup puudub laost, siis võtab Müüja Ostjaga ühendust ning tagastab raha Ostjale 1-3 tööpäeva jooksul.
4.2. Kaup edastatakse Ostjale Eesti piires vastavalt Ostja valikule kas SmartPosti või Omniva kulleri vahendusel.
4.3. Saatekulu SmartPosti teenuse kasutamisel 2,39€, Omniva kulleri teenuse puhul on 4€ .
4.4. Väljaspoole Eesti piire saadetakse Kaup Omniva kulleriga vastavalt teenuse osutaja hinnakirjadele.
4.5. Müüja jätab endale õiguse muuta saatekulusid vastavalt SmartPosti ja Omniva kulleri hinnakirjade muudatustele.
5. Tagastamine
5.1. Ostjal on õigus 14 päeva jooksul alates Kauba kättetoimetamise päevast Kaup tagastada ja saada tasutud raha tagasi 14 päeva jooksul (v.a. kauba tagasisaatmise transpordikulu).
5.2. Tagastada ei saa Kaupasid, mille ümbris ja etikett on lõhutud või ära visatud. Tagastatav Kaup ei tohi olla kasutatud ning see peab olema originaalpakendis. Originaalpakendi avamine tuleb teha ettevaatlikult, seda kahjustamata.
5.3.Tagasimaksmise aeg hakkab kehtima hetkest, kui olete mittesobiva Kauba tagastanud Müüjale, kes on selle kätte saanud ning üle kontrollinud.
5.4. Kauba tagastamiseks tuleb saata e-kiri aadressil epood@galandia.ee ning e-kirjas peab sisalduma järgmine info: Ostja nimi, tagastatav Kaup, tellimuse number, tagastamise põhjus ning arveldusarve, kuhu raha tagasi kanda.
6. Pretensioonide esitamise kord
6.1. E-poest müüdud Toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg-s 2 sätestatud 2-aastane pretensioonide esitamise tähtaeg. Ostja ja Müüja vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel.
6.2. Kui e-poest ostetud Kaubal on puudused, mille eest Müüja vastutab, parandab või asendab Müüja puudusega kauba.
6.3. Müüja ei vastuta tellitud toodete mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest, samuti kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida Müüja ei saanud mõjutada ja/või mis on tingitud temast mitteolenevast vääramatust jõust (force majeure).
7. Vastutus
7.1. Müüja ja Ostja vastutavad teineteise ees käesolevate kasutustingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
7.2. Müüja vastutab Kauba müügihinna ulatuses.
7.3. Ostja kohustub kasutama e-poe teenust üksnes seaduse ja heade tavadega kooskõlas olevatel eesmärkidel.

8. Isikuandmete töötlemine
8.1. Müüja kasutab Ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress. Emaili aadress) tellimuse töötlemiseks ja kauba välja saatmiseks. Tellimuse esitamisel Ostja poolt sisestatud isikuandmed kantakse Müüja kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Ostjale.
8.2. Isikuandmete kaitse on tagatud turvameetmetega. Isikuandmed, mis on vajalikud Kauba postitamiseks Ostjale edastatakse postitusteenust osutavatele ettevõttetele. Müüja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel.
8.3. Andmeside Ostja ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab Ostja isikuandmete ja pangaandmete turvalisuse.
Makse teostamine toimub väljaspool e-poe keskkonda, vastava panga või teenusepakkuja turvalises maksekeskkonnas. E-poel puudub ligipääs Ostja pangaandmetele .
9. Lõppsätted
9.1. Käesolevates müügitingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Ostja ja Müüja Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
9.2. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Ostjal kui ka Müüjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.
9.3 Vaidlusi saab lahendada ka kohtuväliselt üleeuroopalises veebikeskkonnas https://ec.europa.eu/odr

10. Klienditugi
10.1. Klienditoe telefon on +372 52 94 782 (vastab tööpäeviti kell 10:00-17:00) ja e-posti aadress: epood@galandia.ee